blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


Institutiile publice ar putea plati taxe locale din 2018

Statul pregateşte impozitarea statului. Institutiile publice ar putea plati taxe locale din 2018, ne spune capital.ro.

Autorităţile locale vor plăti „factura“ introducerii impozitului pe gospodărie începând cu 2017. Mai exact, sumele încasate din taxarea salariilor şi cea a veniturilor (27,7 miliarde de lei în 2016) vor merge integral către bugetele locale, banii urmând să fie încasaţi cu o întârziere de un an. Sursa de finanţare ar urma să vină tot de la stat, prin eliminarea câtorva excepţii de la plata dărilor pe proprietate.

Bugetul autorităţilor locale este compus, astăzi, din mai multe surse: venituri proprii (din colectarea taxelor şi impozitelor locale), venituri de la bugetul de stat (cote defalcate de TVA, cote defalcate din impozitul pe salarii, pe venit, subvenţii) şi împrumuturi. Astăzi, 72,5% din banii colectaţi din impozitul pe salarii şi cel pe venit merg către oraşe şi comune.

                                                                                                                  Sursa Avocat.net

Agenda fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit: Toate obligațiile din luna aprilie

Firmele înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit, care au ales să aplice sistemul de declarare și plată a impozitului anual, trebuie să efectueze plata aferentă primului trimestru din 2017 până spre finalul lunii. Tot atunci mai trebuie îndeplinite câteva obligații fiscale, în timp ce altele dintre acestea devin scadente chiar la începutul lunii viitoare.

 

Codul fiscal în vigoare oferă contribuabililor posibilitatea de a opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial.

 

Astfel, entitățile care aleg să aplice acest sistem opțional plătesc impozitul pe profit anual cu plăți anticipate trimestriale, în cuantum de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflație. 

 

În 2017, contribuabilii şi-au putut exprima opţiunea pentru aplicarea sistemului de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, până la finalul lunii ianuarie, prin depunerea formularului 012 - "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit". De altfel, odată ales un astfel de sistem de impozitare, acesta trebuie păstrat obligatoriu în următorii doi ani fiscali, cel puțin. 

 

Declararea și plata impozitului pe profit pentru 2016, în cotă de 16%, s-a putut face până pe 27 martie 2017, prin intermediul formularului 101. De altfel, Fiscul a anunțat că a demarat deja controale naționale la toate categoriile de firme, indiferent de domeniul lor de activitate, pentru a verifica dacă raportarea pe anul trecut a fost făcută corect - detalii, aici.

 

În ceea ce privește indicele de inflație folosit anul acesta la calculul plăților anticipate, acesta a fost stabilit la jumătatea lunii februarie 2017 prin intermediul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 240/2017, fiind fixat la 101,4%, valoare ceva mai mare decât cea întâlnită în anul fiscal precedent, de 100,5%.

 

Revenind la plățile anticipate trimestriale, luna aprilie consemnează efectuarea plății anticipate aferente trimestrului I din 2017 (ianuarie-martie), în condițiile în care Codul fiscal prevede că plățile anticipate aferente fiecare trimestru se fac până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente ultimului trimestru din an, adică al patrulea, pentru care există prevederi speciale. 

 

Din continuarea articolului puteți afla: 

 

 • când devine scadentă efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă primului trimestru din 2017;
 • când ajung la scadență alte declarații fiscale în aprilie;
 • care sunt sancțiunile prevăzute în legislație pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale la termen;
 • ce obligație fiscală vor avea de îndeplinit plătitorii de impozit pe profit până la început de mai.

 

                                                                                                                             Sursa Avocat.net

 

Ce reguli fiscale trebuie respectate când cumpărăm softuri ?

Companiile românești trebuie să fie atente la regulile de impozitare atunci când achiziționează software (inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea si personalizarea lui), astfel că regimul fiscal aplicabil acestor achiziții depinde de existența certificatului de rezidență fiscală al furnizorului. Dacă firma românească deține acest document, achiziția nu constituie redevență și nu se va plăti impozit pentru veniturile nerezidenților.

Cum se obține certificatul de rezidență fiscală

Compania din România trebuie să obțină certificatul de rezidență fiscală pentru compania nerezidentă. Documentul este eliberat de autoritățile fiscale din țara de rezidență a companiei respective. Certificatul de rezidență trebuie sa fie:

 • deținut în original;
 • tradus în română.

Valabilitatea documentului

Certificatul de rezidență este valabil și în primele 60 de zile ale anului următor emiterii. După cele 60 de zile, compania din România trebuie să obțină un nou certificat de rezidență fiscală, valabil pentru anul curent.

Conținutul certificatului de rezidență fiscală

Forma şi conţinutul certificatului de rezidenţă fiscală sunt cele emise de autoritatea din statul de rezidenţă al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să cuprindă, în principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum şi a autorităţii care a emis certificatul de rezidenţă fiscală, astfel:

 • numele;
 • denumirea;
 • adresa;
 • codul de identificare fiscală;
 • menţiunea că este rezident fiscal în statul emitent;
 • data emiterii certificatului.

Reguli fiscale când există certificatul

Dacă firma din România deține certificatul de rezidență fiscală al companiei nerezidente, atunci se aplică convenția de evitare a dublei impuneri dintre cele două țări. În majoritatea convențiilor prestarea de servicii este cuprinsă la capitolul „Profiturile întreprinderii”, fiind scutită de la plata de impozit în România. Lista cu convențiile semnate de România este disponibilă aici.

Regimul fiscal aplicabil în lipsa documentului

Dacă firma din România nu deține certificatul de rezidență al companiei nerezidente, atunci trebuie să rețină, în momentul plății către firma nerezidentă, contravaloarea a 16% din valoarea brută plătită. Dacă certificatul de rezidență fiscală se prezintă după data plății venitului către nerezident, compania nerezidentă poate solicita restituirea impozitului plătit în plus.

Legislație: art. 7 alin. 2 lit. b, art. 223 alin. 1 lit. d din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal; art 230 alin. 1 și 2 din Codul fiscal.

                                                                                                                                    Sursa Avocat.net

Atentie ! Maine e ultima zi cand mai pot fi platite cotizatiile de consultantii fiscali

Cotizatiile ce trebuie platite de consultantii fiscali în anul 2017 sunt mai mici fată de cele de anul trecut, potrivit unui act normativ, iar maine este ultima zi în care acestea mai pot fi achitate. Depăsirea termenului scadent duce la majorarea acestor cotizatii, în timp ce actul prevede ca cei care fac plătile pana maine beneficiaza de o reducere cu 10% a acestora potrivit Avocat.net

Consultantii fiscali au de platit în anul acesta cotizatii mai mici, asa cum s-a stabilit prinHotararea CCF nr. 11/2016iar maine este ultima zi în care acestea mai pot fi achitate. Concret, vorbim de doua tipuri de cotizatii: cele fixe si cele variabile.

Cotizatiile fixe datorate de persoanele fizice si juridice care sunt deja membri ai CCF sunt:

 • 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi (fată de 500 de lei, cat a fost în 2016);
 • 210 lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi (fata de 210 lei);
 • 250 de lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti (față de 300 de lei);
 • 350 de lei - pentru persoanele juridice (fata de 420 de lei).

Cotizatiile fixe datorate de persoanele fizice si juridice care devin anul acesta membri ai CCF sunt:

 • 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi (fata de 1.500 de lei);
 • 1.170 de lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi (fata de 1.210 lei);
 • 750 de lei - pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti (fata de 800 de lei);
 • 2.350 de lei - pentru persoanele juridice (fata de 2.420 de lei).

Cotizatiile variabile pentru anul 2017 se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala în anul 2016, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanti fiscali. Prin urmare, cotele prevazute de actul normativ în discutie sunt:

 • 0,4% - pentru persoane fizice (fata de 0,5%, cat a fost în 2016);
 • 0,4% - pentru persoane juridice care realizeaza venituri de pana la 100.000 de euro (fata de 0,5%);
 • 0,75% - pentru persoane juridice care realizeaza venituri între 100.001 euro si 1.000.000 de euro (fata de 0,85%);
 • 1,1% - pentru persoane juridice care realizeaza venituri de peste 1.000.000 de euro (fata de 1,2%).

Notă: În cazul consultantilor fiscali activi persoane fizice, cotizatia variabila se calculeaza de la momentul obtinerii de venituri, ulterior înregistrarii la CCF. Iar în cazul societătilor de consultanta fiscala, cotizatia variabila se calculeaza de la momentul obtinerii de venituri, ulterior autorizarii de catre Biroul permanent al CCF.

Sumele datorate se pot achita:

 • în contul CCF (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36 BTRL 04101202D58602XX;
 • în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91 RNCB 0075119726870001;
 • în numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

Cine nu platește la termen risca pierderea calitătii de membru CCF, în anumite conditii

Sumele expuse mai sus, atat cele fixe cat si cele variabile, trebuie platite pana maine, cel tarziu. Cei care se conformeaza acestei prevederi cu privire la cotizatiile fixe vor beneficia de o reducere de 10% din cuantumul datorat. Pe de alta parte, daca trec mai mult de 30 de zile de la termenul scadent, consultantii fiscali vor avea de platit cotizatii mai mari, majorate cu 10%.

În plus, daca trec mai mult de 12 luni, iar consultantii fiscali nu îsi îndeplinesc obligatiile de plata a cotizatiilor, indiferent ca vorbim de cele fixe sau de cele variabile, acestia îsi vor pierde calitatea de membru al CCF.

Sanctiunea s-a agravat fata de cea prevazuta pentru anul trecut. Hotararea nr. 10/2015  prevede ca, într-o situatie similara, se aplica sanctiunea disciplinară „avertisment si o eventuala penalitate de 25% din cuantumul cotizatiei fixe datorate.

Referitor la viza anuala, aceasta „reprezinta dreptul de desfăsurare a activitătii de consultantă fiscala”, aaa cum prevede Hotararea CCF nr. 11/2016. Aceasta se acorda, pentru perioada 16 martie 2017 - 15 martie 2018, doar daca sunt îndeplinite cumulativ toate obligatiile față de CCF, restante si curente, inclusiv plata cotizatiilor scadente datorate, precum si depunerea declaratiei anuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum se aplica scutirea de impozit a salariatilor hotelurilor si restaurantelor 

De curand, s-a stabilit ca salariatii firmelor ce aplica impozitul specific sunt scutiti de plata impozitului pe venit de 16%. Totusi, pentru a fi aplicata in mod adecvat, aceasta scutire va fi detaliata in normele Codului fiscal, potrivit unui proiect de act normativ publicat recent in dezbatere. Astfel, masura va fi valabila indiferent ca angajatii au contract de munca cu norma intreaga sau cu norma partiala.

Citește mai departe:Cum se aplica scutirea de impozit a salariatilor hotelurilor si restaurantelor

Salarizarea in 2017: Tot ce trebuie sa stii ca angajat si ce s-a schimbat in primele luni ale anului

Inca din primele luni ale anului au aparut o serie de modificari important in privinta salarizarii: a crescut salariul minim de baza cu 200 de lei, ajutorul de deces cu alte cateva sute de lei, iar salariatii isi pot deduce, in anumite proportii, cheltuielile lunare cu abonamentele private de sanatate. 

Citește mai departe:Salarizare 2017: Tot ce trebuie sa stii ca angajat si ce s-a schimbat in noul an

Cota de TVA a scazut la 19%. Ce trebuie sa stii ca sa o aplici corect

Cota standard de taxa pe valoare adaugata (TVA) a scazut, de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, in baza prevederilor din Codul fiscal.

Citește mai departe:Cota de TVA a scazut la 19%. Ce trebuie sa stii ca sa o aplici corect

Provocarea FirstCont: Esti pregatit de BLACK FRIDAY?

Întrucât ne dorim să te bucuri de o experienţă unică de facturare, fără constrângeri, şi să te concentrezi pe aspectele esenţiale ale afacerii tale, FirstCont dă startul campaniei “Liber la Facturare”.

Citește mai departe:Provocarea FirstCont: Esti pregatit de BLACK FRIDAY?

Zece metode utile atunci cand trebuie sa incasezi bani de la clientii rau-platnici

Majoritatea companiilor care acorda credite comerciale clientilor se confrunta cu problema rau-platnicilor. Lipsa unor procese interne privind incasarea creantelor poate afecta grav operatiunile companiilor si poate duce chiar la incapacitatea acestora de a mai activa pe piata.

Citește mai departe:Zece metode utile pentru incasarea banilor de la clientii rau-platnici

Sfaturi utile pentru a avea succes in vanzari

Orice afacere presupune crearea unei valori adaugate pentru care exista oameni dispusi sa plateasca pretul cerut. Acesti oameni se numesc clienti si fara ei nicio afacere nu poate supravietui.

Citește mai departe:Sfaturi utile pentru a avea succes in vanzari

Ne marim echipa! Cautam web-developer!

Daca vrei sa lucrezi intr-un mediu de lucru in care ideile tale sunt luate in calcul in toate fazele (analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare), te asteptam in echipa noastra!

Citește mai departe:Ne marim echipa! Cautam web developer

4 pasi simpli in marketingul online care au impact in dezvoltarea afacerii tale

 Marketingul online este acum una dintre cele mai puternice metode pentru a atrage noi clienti.

Citește mai departe:4 pasi simpli in marketingul online care au impact in dezvoltarea afacerii taleSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0767 990 907
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport